Deklaracja poufności

1. Dane nawigacyjne:

Podczas przeglądania systemów komputerowych i strony https://abyhom.pl/ oraz procedur oprogramowania regulujących działanie strony zbieramy określone dane osobowe, których transmisja jest niejawna w internetowych protokołach komunikacyjnych. Przykłady tego typu danych obejmują adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, URI (Uniform Resource Identifier) ​​żądanych zasobów, czas żądania, metodę zastosowaną do przesłania żądanie serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący odpowiedź serwera (sukces, błąd itp.) oraz inne informacje związane z systemem operacyjnym i systemem użytkownika . Dane wspomniane powyżej, ale nie jako takie, które można przypisać zidentyfikowanym użytkownikom, mogłyby umożliwić identyfikację użytkowników, których dotyczą, poprzez ponowne przetwarzanie danych będących w posiadaniu stron trzecich. Są one jednak wykorzystywane przez firmę jako anonimowe statystyki dotyczące przeglądania witryny i sprawdzania poprawności działania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane te można również wykorzystać do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie. Oprócz tego założenia nie są one zazwyczaj przechowywane dłużej niż siedem dni.

2. Cookies:

Witryna https://abyhom.pl/ wykorzystuje małe pliki danych, które pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika (komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym), w celu zapisania niektórych danych, gdy uzyskiwać dostęp lub wchodzić w interakcje z portalem lub jego aplikacjami.

Określone nazwy i typy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i innych podobnych technologii mogą ulec zmianie. Oto kilka definicji:

Cookies : pliki tekstowe (zwykle złożone z liter i cyfr) zapisane w przeglądarce lub w pamięci urządzenia podczas interakcji z portalem. Pliki cookie pozwalają witrynie rozpoznać określone urządzenie lub przeglądarkę

Rodzaje ciasteczek:

  • Sesyjne pliki cookie wygasają po zakończeniu sesji przeglądarki i umożliwiają łączenie działań użytkownika podczas tej konkretnej sesji;
  • Trwałe pliki cookie pozostają przechowywane na urządzeniu użytkownika nawet po zakończeniu sesji przeglądarki i pozwalają zapamiętać twoje preferencje lub działania na kilku stronach;
  • Zastrzeżone pliki cookie są ustawiane przez samą witrynę;
  • Pliki cookie stron trzecich są ustawiane przez witrynę innej firmy niż https://abyhom.pl/.

Pliki cookie można wyłączyć lub usunąć za pomocą narzędzi dostępnych w większości przeglądarek. Preferencje dotyczące plików cookie należy ustawić osobno dla każdej używanej przeglądarki, ponieważ każda z nich oferuje określone funkcje i opcje.

Instrukcje dla przeglądarki dotyczące blokowania i / lub usuwania plików cookie

Sygnały nawigacyjne w sieci Web : małe obrazy, zwane także „niewidocznymi pikselami” lub „przezroczystymi GIF-ami”, które witryna może uwzględnić w swoich usługach. Zazwyczaj współpracują z plikami cookie w celu identyfikacji użytkowników i ich działań.

Technologies similaires : technologie, które przechowują dane w przeglądarce lub urządzeniu za pomocą lokalnie udostępnianych obiektów lub pamięci lokalnej. Technologie te działają we wszystkich przeglądarkach. W niektórych przypadkach przeglądarkami nie można całkowicie zarządzać wykorzystaniem pamięci lokalnej, co wymaga zarządzania za pomocą określonych narzędzi.

Strona https://abyhom.pl/ wykorzystuje zatem pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które użytkownik może dezaktywować w dowolnym momencie; taka dezaktywacja może jednak oznaczać niemożność korzystania z niektórych usług. Korzystanie z tych plików cookie jest powiązane z przesyłaniem identyfikatorów sesji (złożonych z liczb losowych generowanych przez serwer) niezbędnych do bezpiecznej i wydajnej nawigacji w witrynie i pozwala uniknąć korzystania z innych technologii, które mogą zagrozić poufność przeglądania użytkowników. Te pliki cookie nie pozwalają na pozyskiwanie osobistych danych identyfikacyjnych użytkownika.

Statystyczne pliki cookie

Statystyczne pliki cookie to pliki cookie udostępniane przez strony trzecie w formie zagregowanej i bez przenoszenia danych w celu zarządzania statystykami. Te pliki cookie zbierają informacje o korzystaniu z witryny i odwiedzanych stron i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Poniżej znajdują się nazwy stron trzecich, które nimi zarządzają, a dla każdej z nich link do strony, na której można uzyskać informacje o przetwarzaniu.

Metody przetwarzania - Logika przetwarzania i czas przechowywania

Zabiegi mogą być przeprowadzane przy użyciu procedur komputerowych lub ręcznych z procedurami zapewniającymi zgodność z obowiązującymi przepisami. Podejmowane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu i nieautoryzowanemu dostępowi do nich. W przypadku przetwarzania za pomocą narzędzi informatycznych, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej, posiadacz do celów statystycznych oraz w celu kontroli prawidłowego odbioru i czytania przez zainteresowane strony wysłanego komunikatu wstawi to samo przekazywanie etykiet umożliwiające weryfikację odbioru, odczyt wiadomości i weryfikację dowolnego linku wybranego przez zainteresowaną stronę. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w kodeksie poufności i przepisach przez odpowiedni okres.

Charakter nagrody

Oprócz tego, co określono dla danych nawigacyjnych, użytkownik może podać dane osobowe zawarte w formularzach zapytania. Niedostarczenie takich danych może uniemożliwić uzyskanie żądanych bezpłatnych usług. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników, którzy pracują pod bezpośrednim zwierzchnictwem odpowiedniego „podmiotu przetwarzającego dane” i którzy zostali wyznaczeni jako „podmioty przetwarzające dane” i którzy otrzymali odpowiednie instrukcje w tym zakresie. Oprócz pracowników Administratora danych Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez osoby trzecie z siedzibą we Włoszech i / lub za granicą, którym Właściciel powierza określone działania techniczne, organizacyjne lub zarządcze (lub z nich) funkcjonalne do świadczenia bezpłatnych usług wymienionych w celu wysyłania komunikatów handlowych. W takim przypadku te same podmioty będą działać jako niezależni administratorzy danych lub zostaną wyznaczeni jako podmioty przetwarzające lub przetwarzające dane. Wyznaczeni menedżerowie lub dystrybutorzy otrzymają odpowiednie instrukcje operacyjne, w szczególności dotyczące przyjęcia minimalnych środków bezpieczeństwa, w celu zagwarantowania poufności i bezpieczeństwa danych. W naszym biurze można uzyskać listę nazwanych procesorów danych. Bakeca przyjmuje i przestrzega szczególnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie dostarczonych danych, wszelkiemu nielegalnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu tego samego nieuprawnionego dostępu. Z wyjątkiem ograniczeń prawnych, Bakeca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty ekonomiczne, ani za bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w wyniku korzystania z witryny lub jej usług.

Prawa zainteresowanych stron

Zgodnie z art. 7 dekretu ustawodawczego 196/2003 (wraz z późniejszymi zmianami) osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie uzyskać potwierdzenie istnienia danych oraz poznać ich treść i pochodzenie, sprawdzić jej dokładność lub zażądaj jej integracji, aktualizacji lub korekty.

Zgodnie z tym samym art. 7 Kodeksu zainteresowane strony mają również prawo do żądania anulowania (nawet jeśli dane zostały ujawnione stronom trzecim), anonimizacji lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa oraz sprzeciwiać się w każdym przypadku, z uzasadnionych powodów, ich traktowaniu.

W szczególności, jeśli uważam, że w przyszłości sprzeciwiam się przetwarzaniu danych osobowych do celów typu „A” i „B”, wdrażanych przez automatyczne tryby kontaktu, sprzeciw ten obejmie również tryby kontaktu Tradycyjnie zawsze rejestruj możliwość skorzystania z tego prawa do sprzeciwu tylko częściowo, a zatem w przypadku jednego z dwóch sposobów kontaktu (automatyczny lub tradycyjny). Zasadniczo zainteresowana strona ma prawo odwołać zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych w dowolnym momencie.